Senin, September 28, 2009

WASIAT YUSUF AL QARDHAWI

ku sampaikan ini..dengan nama Allah yg maha pemurah
lagi maha penyayang semata-mata mencari redaMu ya
Allah.

WASIAT Asy Syahid Syeikh Dr Abdullah Yusuf Azzam

Dari rumah komander berani Jalalludin Haqqani, petang
Isnin, 12 Syaaban 1406H, 20 April 1986.


Segala puji bagi Allah. Kita pohon keampunan dari
Allah dan kita mohon perlindungan dari amalan-amalan
buruk kita. Sekiranya Allah swt mahu memberi pertunjuk
pada seseorang tiada siapa yang boleh menyesatkannya
dan jika Allah mahu menyesatkan seseorang tiada
sesiapa yang boleh memberi petunjuk padanya. Aku
menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah
melainkan Allah, dan Muhammad hamba dan Rasul Nya.

Ya Allah! Tiada apa yang mudah melainkan Kau
menjadikannya mudah dan Kau boleh menjadikan sesuatu
yang susah sekiranya Kau mahu.

Cinta kepada Jihad (berperang pada Jalan Allah) terus
menguasai kehidupanku, diriku, perasaanku, hatiku dan
juga deria-deria ku.

Ayat-ayat dari surat At-Taubah yang merupakan
penghukuman terakhir persoalan Jihad sehingga hari
Kiamat memenuhkan hatiku dengan kepedihan dan
kesedihan apabila melihat ketidak-mampuanku dan
keengganan semua umat Islam untuk perperang pada Jalan
Allah. Ayat Pedang yang memansuhkan lebih 140
ayat-ayat tentang Jihad yang diturunkan sebelumnya
adalah jawapan yang tepat dan tetap pada sesiapa
sahaja yang mahu bermain-main dengan ayat-ayat
berperang Jihad pada Jalan Allah atau cuba mengubah
maksudnya yang jelas atau cuba melencong dari
definisinya yang tepat dan jelas.

Surah Pedang:
Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana
merekapun memerangi kamu semuanya; ketahuilah
bahawasanya Allah beserta orang-orang bertakwa. (At
Taubah 9:36)

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka
bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu
jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka
dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka
bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat,
maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(At Taubah 9:5)

Mempunyai cita-cita besar tetapi tidak diikuti dengan
berusaha sedaya-upaya untuk mencapainya adalah
tanda-tanda orang-orang yang tidak mahu mencapai
ketinggian. Manjaga dan menziarahi Masjidil Haram
adalah tidak terbanding dengan Jihad sebagaimana
diriwayatkan di dalam Sahih Muslim sebagai sebab
diturunkan (ayat-ayat 19-22 surah At-Taubah)

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada
orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan
Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang
beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad
di Jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan
Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang
zalim. (At Taubah 9:19)

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad
di Jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka
adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah; dan
itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (At
Taubah 9:20)

Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan
rahmat daripadanya, keredhaan dan Syurga, mereka
memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. (At
Taubah 9:21]

Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya
di sisi Allah lah pahala yang besar. (At Taubah 9:22]

Sebabnya adalah kerana sesetengah dari para Sahabat
Rasulullah saw berlainan pendapat di antara mereka
tentang amalan apakah selepas iman, yang paling baik
pada pandangan Allah. Sesetengah mengatakan menjaga
Masjidil Haram, sesetengah mengatakan memberi minuman
pada jemaah Haji, manakala sesetengah yang lain
mengatakan Jihad. Ayat-ayat ini adalah jawapan yang
tetap dan jelas bahawa Jihad adalah lebih baik
daripada menjaga dan menziarahi Masjidil Haram.
Lebih-lebih lagi apabila kita tahu sebab diturunkan
ayat ini adalah berlainan pendapat di antara para
Sahabat tentang perkara ini. Sebab turunnya ayat ini
tidak boleh dinafikan atau diubah kerana maksudnya
tepat dan benar-benar merujuk pada perkara tersebut
dengan jelas.

Abdullah Ibn Mubarak Rahimullah (seorang ulama' hadith
yang berjihad) telah menghantar sepucuk surat kepada
Al Fuzail ibn Ayazz (yang digelar Abidal Haramain)
yang ditulis di dalamnya: Wahai kamu yang mengerjakan
sembahyang di Masjidil Haram, sekiranya kamu
menyaksikan kami di medan perang kamu akan tahu bahawa
jika dibandingkan dengan Jihad kami, ibadah kamu
adalah seperti permainan kanak-kanak. Untuk setiap
airmata yang kamu titiskan di pipimu, kami menitiskan
darah di dada-dada kami. Kamu bermain-main dengan
ibadah kamu, ketika ahli ibadah beribadah (abid yang
tidak mahu berjihad), para Mujahideen mengorbankan
darah dan diri (nyawa) mereka.

Dari ini seseorang harus faham bahawa Ibn Al Mubarak
(salah seorang ulama' salaf terdahulu) percaya bahawa
mengerjakan sembahyang dan menjaga tempat-tempat suci
(tanah haram) sedangkan kesucian tempat-tempat ini
dicemari, darah-darah sedang mengalir, maruah dan
harga diri wanita-wanita Islam dicemar dan Islam
sedang dicantas; beliau percaya bahawa mengerjakan
sembahyang dalam keadaan tersebut adalah bermain-main
dengan dien Allah yang Maha Kuasa.

Ya, membiarkan umat Islam disembelih sedangkan apa
yang kita lakukan hanyalah sekadar memberi kata-kata
sekadar melepas batuk di tangga dan membersihkan
kedua-dua tangan kita dari persoalan mereka tanpa
mengambil walau selangkah ke arah melepaskan umat
Islam dari kesengsaraan; memanglah ini merupakan
bermain-main dan menghina agama ini. Bagaimana mungkin
seorang Islam sekadar duduk berdiam diri sedangkan
wanita-wanita Islam ditangkap oleh musuh-musuh yang
mengganas?

Saya benar-benar percaya seperti yang saya tulis
didalam buku tersebut (Mempertahankan bumi umat Islam
adalah kewajipan yang paling penting ke atas setiap
umat Islam selepas Iman) dan seperti yang dikatakan
oleh Sheikh Ibn Taimiyyah, "Selepas iman, tiada apa
yang lebih penting (wajib) dari menentang musuh-musuh
yang mengganas, memusnahkan Islam dan kehidupan umat
Islam."

Saya benar-benar percaya (Allah Maha Mengetahui)
bahawa tidak ada bezanya di antara seseorang yang
meninggalkan Jihad dengan seseorang yang meninggalkan
Solat, Puasa atau Zakat.

Saya percaya bahawa keseluruhan Ummah ini sedang
menanggung tanggung-jawab yang besar di depan Allah
SWT dan kemudian terhadap generasi masa depan.

Saya percaya bahawa tiada seorang pun umat Islam
(selain dari yang dikecualikan menurut Syara') yang
dikecualikan dari Jihad (berperang pada Jalan Allah),
walau apapun alasan yang diberikan; samada dakwah,
menulis kitab-kitab ataupun tarbiyyah.

Saya percaya bahawa setiap umat Islam di atas muka
bumi ini bertanggung-jawab atas meninggalkan Jihad dan
berdosa meninggalkan senjata api. Setiap umat Islam
yang meninggal dunia tanpa sepucuk senjata di tangan
adalah berdosa meninggalkan Jihad. Hari ini Jihad
adalah wajib ke atas setiap orang Islam di muka bumi
melainkan mereka yang dikecualikan dan dari
definisinya, sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang
membawa kepada samada pahala atau dosa.

Saya percaya (Wallahu a'lam) bahawa mereka yang
mempunyai sebab yang sah untuk tidak berjihad adalah:
yang buta, yang sakit teruk, yang tempang/kudung, yang
ditindas dan para lelaki, wanita dan anak-anak yang
tidak boleh mencari jalan ke medan perang. Setiap umat
Islam menanggung dosa meninggalkan Jihad di Palestin,
Afghanistan, atau di mana-mana bahagian lain di dunia
di mana bumi umat Islam diancam oleh Kuffar.

Saya percaya bahawa tiada kebenaran diperlukan untuk
berperang pada Jalan Allah; tiada kebenaran diperlukan
dari ibubapa, suami, guru atau pemimpin. Dan inilah
pandangan semua para Ulama sepanjang sejarah. Apabila
Jihad itu wajib, seorang anak mesti berperang walaupun
tanpa kebenaran dari ibubapanya, seorang isteri tanpa
kebenaran suaminya (tetapi mesti mempunyai muhrim).
Dan sesiapa yang cuba menafikan hukum yang jelas ini
telah melanggar batasnya dan mengikut hawa nafsu dan
keinginannya, tanpa petunjuk dari Allah. Ini adalah
persoalan yang tetap dan jelas yang tidak meninggalkan
apa-apa ruang untuk salah tafsir. Kebenaran Khalifah
tidak diperlukan dalam 3 kes: 1. Sekiranya Khalifah
itu sendiri tidak mengajak kepada Jihad sedangkan
Jihad diperlukan. 2. Sekiranya mendapatkan kebenaran
bermakna kehilangan peluang untuk Jihad. 3. Sekiranya
kita tahu bahawa kebenaran tidak akan diberi.

Saya percaya (Allah Maha Mengetahui) bahawa Ummah ini
bertanggungjawab ke atas maruah setiap wanita Islam
yang dicemar di Afghanistan, dan bertanggungjawab ke
atas setiap titisan darah umat Islam yang ditumpahkan
dengan zalim. Maka, mereka bersubahat dalam
jenayah-jenayah ini. Ini adalah kerana mereka boleh
membekalkan saudara mereka dengan senjata untuk
mempertahankan diri saudara mereka, dan kerana mereka
tidak membekalkan saudara mereka dengan bantuan
perubatan yang diperlukan, atau wang untuk membeli
makanan, atau peralatan yang boleh saudara mereka
gunakan untuk menggali kubu-kubu untuk perlindungan.
Semua ini mampu mereka lakukan, tetapi mereka tidak!

Telah ditulis di dalam Hashiat Al Dasoqi Jild.2, Muka
surat 111-112: Sekiranya seseorang itu mempunyai
makanan yang banyak dan membiarkan seorang yang lain
mati kerana kelaparan, memikirkan yang dia tidak akan
mati kerana kelaparan. Dia mesti membayar diyatnya
(wang darah) dari wang keluarganya; tetapi jika dia
tahu bahawa orang akan mati kerana kelaparan, di sini
dia mesti membayar diyat itu dari wangnya sendiri atau
mesti dibunuh sebagai Qisas.

Maka kita lihat hukuman yang menanti orang-orang kaya
yang membazirkan kekayaan mereka memenuhi kehendak
nafsu mereka dan mendapat barang kebendaan yang tidak
perlu.

Wahai, kamu, umat Islam! Jihad itulah hidupmu,
maruahmu dan kewujudanmu bergantung padanya (dengan
kuasa Allah). Wahai, kamu, Pendakwah! Kamu tiada nilai
di bawah mentari melainkan kamu mengangkat senjata dan
menghancurkan pemimpin zalim. kuasa kuffar dan
mereka-mereka yang bersalah. Mereka yang percaya
bahawa Islam boleh berkembang ke arah kejayaan tanpa
Jihad, Peperangan dan Darah adalah sekadar bermimpi
dan tidaklah mereka itu memahami sifat sebenar dien
ini. Kehormatan seseorang Da'i, pengaruh Islam dan
maruah serta harga diri umat Islam tidak akan dapat
diperolehi tanpa Jihad.

Telah diriwayatkan di dalam sebuah Hadith: Dan Allah
akan membuang rasa takut kepada kamu daripada
hati-hati musuh kamu dan memasukkan WAHN ke dalam hati
kamu dan baginda telah ditanya, wahai Rasulullah,
apakah WAHN? Baginda SAW menjawab, cintakan kehidupan
dunia ini dan bencikan kematian; dan telah
diriwayatkan juga, cintakan kehidupan dunia ini dan
bencikan Jihad.

Maka berperanglah kamu di Jalan Allah, tidaklah kamu
dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri.
Kobarkanlah semangat para Mukmin (untuk berperang).
Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang
kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras
siksaan Nya. (An Nisa 4:84)Tanpa Jihad, Syirik
(menyekutukan Allah) akan berkembang dan bertambah,
firman Allah swt: Dan perangilah mereka itu, sehingga
tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) dien itu hanya
untuk Allah belaka (Al Baqarah 2:193)Fitnah di sini
adalah Syirik iaitu menyekutukan Allah.

Malah Jihad adalah satu-satunya jaminan untuk
kesejahteraan manusia di muka bumi kerana firman Allah
swt: Seandainya Allah tidak menolak (keganasan)
sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain pasti
rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurnia (yang
dicurahkan) atas semesta Alam. (Al Baqarah 2:251)Jihad
adalah satu-satunya jaminan pemeliharaan rumah-rumah
ibadah, dan amalan ibadah kepada Allah kerana firman
Allah swt: Dan sekiranya Allah tidak menolak
(keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang
lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani,
gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan
masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama
Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang
menolong (dien) Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi
Maha Perkasa. (Al Hajj 22:40)

Wahai kamu, para Pendakwah Islam! Carilah kematian dan
kamu akan diberi ganjaran kehidupan, Jangan
sekali-kali tertipu dengan syaitan, atau dengan impian
palsu; jangan sesekali menipu dirimu dengan buku-buku
yang kamu baca atau amalan-amalan tambahan yang kamu
lakukan. Jangan sekali-kali menyibukkan dirimu dengan
tugas-tugas mudah meninggalkan penyelesaian pada yang
susah, firman Allah swt: sedangkan kamu menginginkan
bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata.... (Al
Anfal 8:7]Jangan sekali-sekali taatkan sesiapa dalam
meninggalkan Jihad. Tidak ada kebenaran dari sesiapa
diperlukan apabila Jihad itu wajib. Malah Jihad
merupakan asas utama dan intipati dakwah kamu dan
merupakan untuk menjaga dien kamu.

Wahai, Ulama Islam! Maralah ke hadapan dan pimpinlah
generasi ini yang sedang kembali kepada Tuhannya.
Janganlah menoleh pergi, janganlah bergantung kepada
kehidupan yang sementara ini. Berhati-hatilah dengan
tawaran-tawaran para pemerintah zalim kerana ini
menyebabkan kegelapan dan kematian pada hati dan
menjadi penghalang di antara kamu dan generasi ini.

Wahai kamu, umat Islam! Kamu telah tidur begitu lama,
cukup lama untuk para pemerintah zalim menguasai kamu.
Kamu rela hidup sebagai hamba dan menundukkan diri
pada mereka. Kini, masanya telah tiba untuk bangkit
dan menghancurkan rantai-rantai perhambaan.

Wahai kamu, wanita-wanita Islam! Berhati-hatilah
dengan berlebih-lebihan kerana inilah musuh Jihad dan
menyebabkan kematian pada jiwa-jiwa manusia.
Berhati-hatilah dengan barangan tidak perlu dan
cukuplah dengan barang-barang perlu sahaja. Didik
anak-anakmu untuk menjadi berani dan tabah. Jadikan
rumah-rumahmu tempat untuk singa-singa bukan
reban-reban ayam di mana anak-anakmu diberi makan
untuk disembelih oleh musuh-musuh Islam. Bajai hati
anak-anakmu dengan cinta kepada Jihad dan cinta kepada
medan perang. Berkongsilah masalah Ummah ini. Hidup
sehari setiap minggu seperti para pelarian dan para
Mujahideen. Mereka hidup memakan roti kering dan teh
sahaja.

Wahai kamu, anak-anak Islam! Biasakan dirimu dengan
kebisingan bom-bom, peluru mortar dan pekikan jet-jet
pejuang dan kereta-kereta kebal. Jauhilah kemewahan.

Wahai Isteriku! Aku ada terlalu banyak perkara untuk
dikatakan padamu. Moga Allah beri ganjaran padamu bagi
pihakku dan bagi pihak umat Islam. Kau sungguh
bersabar bersamaku dan kau berdiri bersamaku melalui
segala kesusahan dan pancaroba, dengan kesabaran dan
ketabahan. Darimu aku mendapat sokongan yang aku
perlukan untuk meneruskan Jihad ini. Aku berikan kau
tanggungjawab ke atas rumah pada 1969, ketika kita
mempunyai 3 orang anak-anak kecil hidup di sebuah
bilik, tanpa dapur, tanpa peralatan. Apabila keluarga
semakin besar, anak-anak membesar dan tetamu-tetamu
kita bertambah, kau bersabar dengan ini....dan banyak
lagi kerana Allah, juga ketaatan padaku sebagai suami.
Aku berdoa moga Allah meemberi ganjaran padamu bagi
pihakku. Jika tidak dengan kesabaranmu, aku tidak akan
mampu menanggung beban ini seorang diri. Kau adalah
isteri yang redha dan tidak mementingkan kebendaan dan
kau tidak pernah merungut kerana kekurangan kebendaan
ini. Kau juga tidak pernah boros ketika kita mempunyai
sedikit kesenangan. Kehidupan Jihad adalah kehidupan
yang paling menyeronokkan, bersabar dalam kesusahan
adalah lebih baik daripada hidup mewah. Bersabar dan
redha dengan apa yang ada, Allah akan mencintaimu.
Jangan kau inginkan apa yang dipunyai oleh orang lain,
orang akan mencintaimu. Al Quran penghibur kehidupan,
tahajjud, puasa sunat, memohon keampunan; semua ini
menjadikan hati jernih dan ibadah terasa manis. Cukup
dengan keperluan asas, benda-benda halal, menjauhkan
diri dari kelihatan 'hebat' dan berlebih-lebihan
membawa keamanan dan ketenangan pada hati. Aku berdoa
pada Allah semoga kita disatukan kembali di Syurga
seperti Dia menyatukan kita di dunia.

Wahai anak-anakku! Kau tidak banyak bergembira
denganku dan aku juga tidak mempunyai peluang yang
cukup untuk memberikan tunjuk-ajar dan nasihat. Aku
terlalu sibuk untuk menemanimu. Ketika aku melihat
bala dan bencana menimpa Ummah ini, aku tidak sanggup
tinggal bersamamu seperti ayam hidup dengan
anak-anaknya. Aku tidak dapat hidup dengan aman
sedangkan kesan bencana itu membakar hati-hati umat
Islam. Aku tidak dapat tinggal bersamamu sedangkan
masalah Ummah ini mengoyak hati-hati dan pemikiran
mereka yang berhati dan berfikiran. Kelakianku tidak
membenarkan aku tinggal bersamamu dalam kesenangan
kehidupan. Aku bencikan berlebih-lebihan dan kemewahan
sepanjang hidupku samada dalam soal pemakanan, pakaian
dan tempat tinggal. Aku telah cuba mengangkatmu
setinggi yang aku mampu dari gaya kehidupan yang
rendah itu dan menjadikanmu sabar dengan kehidupanmu
yang ringkas. Berimanlah dengan apa yang diimani oleh
generasi pertama umat Islam (generasi salafus soleh),
amalkan kebijaksanaan, bacalah Al Quran dan hafallah
ia. Berhati-hati dengan apa yang kau katakan.
Bersembahyanglah pada malam hari, amalkan berpuasa
sunat, carilah teman pergaulan yang baik dan sertailah
pergerakan Islam tetapi, ketahuilah bahawa pemimpinnya
tiada kuasa ke atas kamu dalam menghalang kamu
daripada Jihad, atau menggoda kamu meninggalkan Jihad
demi menyebarkan Dakwah, lantas menjauhkan kamu dari
medan perang di mana jiwa-jiwa terbina. Jangan
sekali-kali minta kebenaran sesiapa untuk berjihad.

Wahai anak-anakku! Aku perintahkan kamu patuh dan
hormat pada ibumu dan kakak-kakakmu (Umm Al Hassan dan
Umm Yahya). Aku galakkan kamu mencari ilmu dien yang
sahih. Aku minta kamu patuh dan hormat pada abangmu
Muhammad dan cintai dia. Berbuat baiklah pada Datuk
dan Nenekmu dan hormati mereka. Berbuat baiklah pada
ibu-ibu saudaramu (Umm Faez dan Umm Muhammad) kerana
mereka telah banyak menolongku. Rapatkanlah dirimu
dengan kaum keluargamu dan kepada sesiapa saja yang
kau kenali.

Wahai kamu, Pergerakan-pergerakan Jihad! Jagalah
Sayaff, Hikmatayer, Rabbani dan Khalis. Kami harap
mereka akan meneruskan Jihad Pada Jalan Allah ini dan
memeliharanya dari melencong dari matlamat asalnya.
Jangan lupakan Komander-komander di dalam Afghanistan
terutamanya Jalalludin, Ahmed Shah Masoud, Eng.
Bashir, Saifullah, Mualavy Arsllan, Farid dan Muhammad
Alam, Shir Alam (Paghman) dan Said Muhammad Hanif
(Logar). (ada diantara nama yang disebutkan tadi kini
telahpun menyimpang daripada perjuangan asal dan telah
bersekongkol dengan rejim kafir laknatullah untuk
menentang Tholiban-webmaster)

Alhamdulillah, Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang
berhak disembah melainkan Allah dan aku pohon
keampunan-Nya.

Asy Syahid Syeikh Dr Abdullah Yusuf Azzam
12 Syaaban 1406 / 20 April 1986
Sumber Azzam.com